Mivardi Cup Dešná 2013 - Propozice

 

 

 • Kde:    Přehrada Dešná

 • Časový harmonogram:

9. dubna

- Sraz účastníků závodu
-  Od 16:00 Předváděcí akce novinek M-CARP 2013
- Představení novinek v sortimentu Rapid
- posezení u piva a guláše 

10. - 14. dubna

- Vlastní závod 96 hodin
- Začátek 10.4. 12:00
- Konec 14.4. 12:00
- Vyhlášení výsledků proběhne od 14:00

 

 • Max počet týmů :       22

 

 • Startovné :      10.000,-Kč (za 2-3 členný team)
 
 • Jak se přihlásit
  Emailem na adresu alois.fiala@fish-pro.cz zašlete kontaktní údaje (název týmu, jména účastníků, kontaktní telefon). Obratem obdržíte podklady k úhradě startovného. Nejpozději do 10 dnů od přihlášení je třeba uhradit startovné, jinak bude rezervace zrušena! Rezervace je po 28. 2. 2013 nevratná

 

 • Rozdělení cen - hotovost

1. místo - 25 000 Kč
2. místo - 15 000 Kč
3. místo - 10 000 Kč

 • Rozdělení cen - věcné ceny (hodnota cen)

1. místo - 30 000 Kč
2. místo - 20 000 Kč
3. místo - 10 000 Kč
4. místo - 8 000 Kč
5. místo - 6 000 Kč
6. místo - 5 000 Kč
7. místo - 4 000 Kč
8. místo - 3 000 Kč
9. místo - 2 500 Kč
10. místo - 1 500 Kč
první bodovaný kapr - 5 000 Kč
Nejtěžší kapr - 10 000 Kč

 • Losování:
  Nejdříve rozhodčí vylosuje pořadí  v jakém budou jednotlivá družstva losovat, podle tohoto vylosovaného pořadí vedoucí týmů vylosují své stanoviště, která budou vymezena směrovými páskami. Losuje se pouze jednou, výměna lovného místa není možná. Počet týmů max. 22
 • Pravidla:
  Soutěží dvoučlenná až tříčlenná (všichni tři mohou chytat) mužstva, jeden soutěžní tým chytá na max. 4 pruty!!!  Každý prut s jedním návazcem a jedním háčkem bez protihrotu. Povolen pouze lov na položenou.

  POZOR: Součástí montáže musí být zátěž (olovo), ležící na dně. Maximální povolená vzdálenost nástrahy od zátěže (olova) je 50cm. Jakýkoliv pokus o obcházení tohoto pravidla a zdvihnutí nástrahy výše do vodního sloupce bude potrestán okamžitou diskvalifikací týmu.  Nesmí se používat feederová ani jiná krmítka. Nesmí se namačkávat vnadící a krmítková směs na olovo a háček. Zavážení návnad a nástrah není povoleno jakýmkoliv způsobem. Při vnadění, nahazování, zdolávání a podebírání ryby nesmí závodník opustit vymezený prostor svého lovného místa, které je vymezeno páskami. Pokud se ryba dotkne sestavy sousedního týmu, může tento podat protest, ale nemusí. Protest musí být podán neprodleně!!! V případě protestu se ryba nebude počítat. Protest se podává písemně a po složení kauce 1000.-Kč. Vstoupit do vody smí závodník pouze při podebírání ryby, ale jen ve svém vymezeném lovném prostoru. Během závodu smí do lovného sektoru vstoupit pouze úsekový či hlavní rozhodčí, ostatní osoby jen se souhlasem závodníků.

  Závodník je povinen na žádost rozhodčího vytáhnout udici z vody ke kontrole, při nerespektování pokynů rozhodčího, hrubém porušení pravidel (nedodržení povolených návnad a nástrah, systému montáže, nepsaných zákonů sportovní  rybářské etiky, nebo porušení RŘ) bude tým postižen trestnými body, při opakovaném porušení bude tým  diskvalifikován!!!

  Povinná výbava: každý závodní tým bude mít alespoň  1ks podložky na ryby a 4 ks Eko vaků na přechování ryby.
 • Povolené nástrahy a návnady:
  Vnadění je povoleno pouze ze břehu a to jen peletami v pevném stavu, boilies a method mixy.
 • Nesmí se lovit (chytat) na:
  - housku, foukané a extrudované kukuřice (puffy) a jiné extrudy, chleba, červy, žížaly, ani jiné živé nástrahy
 • Systém hodnocení:
  Bodovanou rybou je kapr a amur od váhy 6kg včetně. 1g = 1bod,tj.1kg=1000 bodů. V případě, že dojde ke stejnému výsledku u dvou či více týmů, rozhoduje nejtěžší ulovená ryba. V případě shody je dalším kritériem vyšší váhový průměr.
   
 • Přechovávání a vážení úlovků:

  Ryby, které nebudou ihned po ulovení zváženy, musí být uloženy v Eko vaku (ekovezírku,nebo saku).Větší ryby pouze po jedné v jednom saku. Amur nesmí být sakován a musí být neprodleně zvážen a vrácen do vody. Ryby váží úsekový rozhodčí spolu s minimálně jedním členem závodního týmu a její váhu neprodleně zapíše do dvou úlovkových listů, z nichž jeden má závodní tým a druhý úsekový rozhodčí, stvrdí ho svým podpisem jak člen týmu, tak i rozhodčí. Ryby se budou vážit ve stejných sacích a stejným typem váhy, bude počítat čistá váha po odečtení hmotnosti saku. Po zvážení a zapsání se ulovená ryba vrátí zpět do vody.

Závodníci platným přihlášením berou na vědomí, že se maratonu účastní na vlastní nebezpečí!